ZÚČASTNILI JSEM SE AKCE „VIETNAMSKO-ČESKÝ LASKAVÝ DOMOV“

Dne 8.listopadu jsme se v Praze zúčastnili akce organizace „Vietnamsko-český laskavý domov (MAI AM VIET SEC)“. Naši Česko-vietnamskou společnost (ČVS) na této akci zastupovali čestný předseda ČVS Marcel Winter a člen předsednictva ČVS PhDr. Jiří Šíma, Dr.Sc., kteří se setkali s mnoha vietnamskými i českými přáteli. Čestný předseda ČVS Marcel Winter přednesl pozdravný projev ve kterém zdůraznil, že laskavý domov dělají ti, kteří mají laskavé srdce a poděkoval všem členům i spolupracovníkům této organizace za jejich záslužnou práci.
PaedDr. Miloš Kusý
Předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

VÝZVA VŠEM ORGANIZACÍM A SPOLKŮM VIETNAMCŮ V ČR: LÉPE A TRVALE SEZNAMUJTE VEŘEJNOST S VAŠIMI AKCEMI!

Vážení vietnamští přátelé!
Mrzí mne, že když se mnou hovoří mnozí novináři a redaktoři médií, tak stále uvádí, že vietnamská komunita v ČR je uzavřená a ptají se mne proč. Vždy jim vysvětluji, že to vůbec není pravda, protože mnoho kulturních, sportovních i společenských akcí Vietnamců u nás navštěvují také čeští občané. Hlavním nedostatkem je, že zveřejnění dvakrát nebo třikrát za rok nějaké akce v regionálním tisku, či v místním zpravodaji, neinformuje veřejnost v celé České republice. A proto mnoho opravdu vynikajících akcí vietnamské komunity u nás zůstává pro celostátní veřejnost utajeno, což je velká škoda. Například o každoročních darech Vietnamců pro české seniory v domovech důchodců, nebo o pomoci školám, ale i o charitě, vzdělávacích a kulturních akcích, akcích pro děti, či o tenisových, fotbalových a golfových turnajích.
Celostátní sdělovací prostředky u nás (ČTK, tisk, rozhlasy, televize) proto mají nedostatek aktuálních informací. Již před 10 roky jsem žádal, aby Svaz Vietnamců v ČR ve spolupráci se všemi svými regionálními organizacemi vypracoval a zveřejnil vždy předem čtvrtletní nebo pololetní seznam akcí, pořádaných Vietnamci v celé České republice i s kontakty na pořadatele. Zejména televize potřebují znát termín i obsah akce nejméně 14 dní předem, stejně tak týdeníky a celostátní časopisy. Dnes o to naléhavě žádám znovu, protože pořádáte celý rok mnoho příkladných, krásných a vynikajících akcí po celé ČR, ale naprostá většina české veřejnosti, včetně celostátních médií o nich vůbec nic neví. 

Celý příspěvek

VIETNAM PŘEVZAL PŘEDSEDNICTVÍ ASEAN PRO ROK 2020

Dne 4. listopadu závěrem summitu ASEAN 35 předal předseda vlády Thajského království Prayut Chan-o-cha žezlo prezidenta sdružení zemí Jihovýchodní Asie ASEAN předsedovi vlády Vietnamu Nguyen Xuan Phucovi. Premiér Vietnam Nguyen Xuan Phuc v rámci slavnostního předání uvedl, že Vietnam si pro ASEAN 2020 zvolil soudružnost a aktivní přizpůsobení, ale také posílení solidarity, jednoty a ekonomických vazeb.
V ASEAN žije přes 600 milionů obyvatel a proto země sdružení ASEAN společně tvoří velmi významnou, silnou i perspektivní ekonomiku. EU má velký zájem o hospodářskou spolupráci s ASEAN.
Marcel Winter
Čestný předseda a tiskový mluvčí Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek