22. VALNÁ HROMADA ČESKO-VIETNAMSKÉ SPOLEČNOSTI

V sobotu 8. prosince se konala 22. valná hromada Česko-vietnamské společnosti (ČVS), která zhodnotila letošní aktivity a vytyčila úkoly pro rok 2019. Zúčastnili se jí členové Česko-vietnamské společnosti z celé ČR, ale také zástupci velvyslanectví Vietnamu v ČR v čele s paní Tran Thanh Huong – Chargé d. Aff. velvyslanectví a předseda Svazu Vietnamců v ČR pan Dr.Ing. Nhien Nguyen Duy, kteří pozdravili přítomné a poděkovali členům Česko-vietnamské společnosti za jejich celoroční aktivity a pomoc Vietnamcům žijícím u nás. Za předsednickým stolem seděli (na fotografiích zleva) Jiří Hruška – místopředseda ČVS, PaedDr. Miloš Kusý – předseda ČVS, Marcel Winter – čestný předseda a tiskový mluvčí ČVS a Ing. Jaroslav Vítek, MBA – výkonný místopředseda ČVS, který slavnostní akci řídil.
Přítomní uctili minutou ticha památku zesnulých: čestného člena ČVS – největšího vietnamského překladatele české literatury a poezie pana Duong Tat Tu z Hanoje a zakládajícího člena ČVS pana Ing. Josefa Spudila z Kobylnice u Kutné Hory – bývalého předsedy JZD Československo-vietnamského přátelství Kačina v okrese Kutná Hora. Každý účastník valné hromady obdržel i výroční zprávu Česko-vietnamské společnosti s mnoha barevnými fotografiemi z akcí konaných v roce 2018. Potěšila i přítomnost vietnamské televize, které předseda ČVS PaedDr. Miloš Kusý poskytl rozhovor. Celostátní Česko-vietnamská společnost úspěšně vstoupila do 22. roku své činnosti.
Marcel Winter
Čestný předseda a tiskový mluvčí ČVS

Celý příspěvek

VELVYSLANEC VIETNAMU POŽÁDAL POSLANCE K PODPOŘE DOHODY EVFTA

Velvyslanec Vietnamu pan Ho Minh Tuan požádal poslance Parlamentu ČR , aby podpořili dohodu EVFTA a vyzvali prostřednictvím svých europoslanců evropské orgány k brzké ratifikaci dohody EVFTA o volném obchodu EU s Vietnamem, která by přinesla praktické výhody všem stranám. Při jednání s poslanci Parlamentu ČR vietnamský velvyslanec Ho Minh Tuan řekl, že podpora poslanců pomůže zvýšit přátelství mezi oběma zeměmi v mnoha oblastech, včetně ekonomiky, obchodu, cestovního ruchu, investic, pracovníků i odborné školské přípravy.

Celý příspěvek

PROTESTUJI PROTI PAUŠALIZACI ZPRÁVY NCOZ NA VŠECHNY VIETNAMCE U NÁS!

Protestuji proti paušalizaci zprávy Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) na všechny Vietnamce žijící u nás. Již 15 let se ze všech cizinců u nás narodí nejvíce dětí právě Vietnamcům a jejich děti výborně studují na našich i zahraničních školách, včetně vysokých škol. Ročně se u nás narodí přes 700 dětí vietnamským a česko-vietnamským rodinám, což je roční výkon okresní porodnice. A to by opravdu pouze z účelových sňatků nebylo možné. Znám mnoho česko-vietnamských i vietnamských rodin, které milují Českou republiku a nepáchají žádnou trestnou činnost.

Celý příspěvek

POZVÁNKA NA 22. VALNOU HROMADU ČVS

POZVÁNKA

NA 22. VALNOU HROMADU ČESKO-VIETNAMSKÉ SPOLEČNOSTI,

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás jménem předsednictva Česko-vietnamské společnosti ( ČVS ) srdečně a přátelsky pozval na 22. valnou hromadu Česko-vietnamské společnosti, která se bude konat

v sobotu 8. 12. 2018 od 11.00 hodin

tradičně, jako v minulých letech, v sále hostince „NA STARÉ SOKOLOVNĚ„ v Praze 4 – Podolí, Podolská ulice čp. 90/5, přímo u zastávky tramvaje Kublov (http:www. starasokolovna.cz).

Program:

zahájení

přivítání hostů

volba mandátové a návrhové komise 22. valné hromady ČVS

zpráva mandátové komise

vystoupení hostů ( velvyslanectví VSR v ČR, Svaz Vietnamců v ČR a dalších. )

zpráva o činnosti v roce 2018

přestávka – oběd

zpráva o hospodaření

zpráva revizní komise

schválení zprávy o hospodaření a zprávy revizní komise ČVS

přestávka – káva

Informace o činnosti spřátelených organizací.

diskuse

zpráva návrhové komise na usnesení 22. valné hromady

schválení usnesení 22.valné hromady ČVS

závěr

Vážení přátelé, těším se na vaši osobní účast na našem přátelském setkání!

PaedDr. Miloš Kusý – předseda ČVS