ČESKO-VIETNAMSKÁ SPOLEČNOST OSLAVILA 20 LET SVÉ ČINNOSTI

V sobotu 9. prosince se konala v Praze 21. valná hromada celostátní Česko-vietnamské společnosti (ČVS) spojená s oslavou 20ti let svých aktivit pro integraci Vietnamců žijících u nás i pro zlepšování hospodářské spolupráce České republiky s Vietnamem. Přítomnost velvyslance VSR v ČR Ho Minh Tuana, obchodního rady velvyslanectví VSR v Praze Tran Hiep Thuonga, prezidenta konfederace Svazů Vietnamců v EU Hoang Dinh Thanga, předsedy Svazu Vietnamců v ČR Nhien Nguyen Duy a dalších hostů dokázala velkou oblibu a vážnost ČVS u Vietnamců i ve Vietnamu.
To potvrdilo i natáčení této akce štáby dvou vietnamských televizí.
ČVS má 4422 příznivců z řad Vietnamců žijících u nás, ale také ve Vietnamu, na Slovensku, v Německu, Francii, USA a v Austrálii.
Na oslavu přijel i příznivec ČVS Cuong Pham Phu z  Paříže.
Dosavadní předseda ČVS Marcel Winter, který tuto funkci vykonával třináct roků, požádal valnou hromadu o uvolnění z funkce ze zdravotních důvodů.Novým předsedou ČVS se stal dosavadní místopředseda PaedDr. Miloš Kusý a novým místopředsedou byl delegáty odsouhlasen člen předsednictva ČVS Jiří Hruška. Valná hromada ČVS jednomyslně jmenovala Marcela Wintera doživotním čestným předsedou, který bude vykonávat funkci tiskového mluvčího Česko-vietnamské společnosti. V dalším období chce ČVS aktivně bojovat za personální zvýšení konzulátu ČR v Hanoji a za otevření generálního konzulátu ČR v Hočiminově Městě, aby se zlepšila, kapacitně zvětšila i flexibilně inovovala vízová politika ČR ve Vietnamu, ku prospěchu ekonomiky a občanů ČR i Vietnamu.

Celý příspěvek

ROZHOVOR K OSLAVĚ 20 LET ČESKO-VIETNAMSKÉ SPOLEČNOSTI

VELKÝ CELOSTRÁNKOVÝ ROZHOVOR K OSLAVĚ 20 LET ČESKO-VIETNAMSKÉ SPOLEČNOSTI:
Tak velký a rozsáhlý rozhovor o činnosti i aktivitách naší Česko-vietnamské společnosti ještě nikdy nikde nebyl zveřejněný. Moc proto děkujeme paní redaktorce Monice Hoření z Haló novin.
Jménem ČVS: PaedDr. Miloš Kusý – místopředseda ČVS
Dobrý den pane Předsedo,
Srdečně blahopřeji Vám i celé Česko-vietnamské společnosti k 20. výročí Česko-vietnamské společnosti.
Děkuji Vám za všechno, co jste udělali pro Vietnam a pro Vietnamce žijící v ČR.
S přátelským pozdravem
Ing. Truong Cong Su
Brno
Místopředseda Svazu Vietnamců v ČR