PROČ JIŽ DVA ROKY ODMÍTÁ STÁT KVALIFIKOVANÉ PRACOVNÍKY Z VIETNAMU?

Nejen strojírenské i stavební podniky musí kvůli nedostatku pracovníků odmítat nové zakázky a je tím zamezen růst zejména našeho strojírenství v příštích letech. Přitom již v červenci 2016 jsem osobně přivezl písemné potvrzení vietnamského ministerstva práce a sociálních věcí, že má zájem legálně vysílat do ČR kvalifikované pracovníky, tak jak to již dělá do 40 zemí světa. Například v USA pracují vietnamští vysokoškoláci i v NASA, tak nemohou být žádným bezpečnostním problémem, jak se zde snaží některá ministerstva vládě namluvit. Toto oficiální písemné potvrzení zájmu Vietnamu nám v řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků pomoci, jsem v červenci 2016 předal tehdejšímu náměstkovi MZV ČR PhDr. Lukáši Kauckému i tehdejšímu velvyslanci ČR ve Vietnamu Martinu Klepetkovi a poslal jsem je vládě i všem zainteresovaným ministerstvům, aby mohla ČR konečně v této věci zahájit s Vietnamem potřebná bilaterární jednání, ale zaslal jsem je také Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komoře a Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.

Celý příspěvek

AKCE O VIETNAMU V POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PARLAMENTU ČR

Dne 3. května se celý den konala akce o exportních možnostech v Asii v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Odpoledne byl program vyhrazen výhradně pro Vietnam. Záštitu nad touto akcí převzala místopředsedkyně zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková. Přítomen byl i předseda meziparlamentní skupiny MPU Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro Vietnam poslanec Ing. Leo Luzar. Ve svém pozdravném projevu informoval přítomné účastníky o Vietnamu velvyslanec Vietnamu v ČR J.E. Ho Minh Tuan.

Celý příspěvek

Vzpomínky na průkopníka čs-viet. přátelství pana Ing Josefa Spudila

FOTKY DELEGACE JZD KAČINA VE VIETNAMU, VEDENÉ ING. JOSEFEM SPUDILEM.

Posílám tři fotografie z návštěvy delegace našeho družstva čs-vietnamského přátelství v družebním ZD Giang- Bien v okr. Gia -Lam vedenou předsedou družstva ing. Josefem Spudilem . Při návštěvě ve Vietnamu předali družebnímu zemědělskému družstvu nákladní automobil Praga V3 S. Končel

Foto 1. Na fotografii je delegace při předání nákladního automobilu. Uprostřed ing-Spudil vedle něho předseda ZD Giang |Bien p. Duond, vedle něho manželka velvyslance ČSSR ve VSR  a potom přes jednoho i velvyslanec Handl.

Celý příspěvek

ROZLOUČILI JSME SE S PANEM ING. JOSEFEM SPUDILEM

V úterý 24.dubna jsme se rozloučili v obřadní síni na hřbitově v Kutné Hoře s naším zakládajícím členem, kamarádem a přítelem panem Ing. Josefem Spudilem, dlouholetým předsedou Jednotného zemědělského družstva „Československo-vietnamského přátelství“ v Kačině u Kutné Hory. Pohřbu pana Ing. Josefa Spudila se za velvyslanectví Vietnamu v ČR zúčastnil rada velvyslanectví VSR v ČR pan Tran Vinh Bac s manželkou, za Česko-vietnamskou společnost čestný předseda ČVS Marcel Winter, předseda ČVS PaedDr. Miloš Kusý s manželkou a místopředseda ČVS Jiří Hruška. Vyjádřili jsme truchlící rodině naši hlubokou soustrast a předali jsme manželce zesnulého paní Věře Spudilové kondolenční dopis velvyslance Vietnamu v ČR pana Ho Minh Tuana. Manželka zesnulého nám naopak předala fotografii, kterou osobně zhotovil její zesnulý manžel loni 10. prosince na 20. valné hromadě Česko-vietnamské společnosti. Smuteční věnec velvyslanectví Vietnamu v ČR, smuteční kytice naší ČVS a naše osobní přítomnost jsou projevem našeho velkého zármutku a důkazem našeho obdivu i poděkování zesnulému. V našich srdcích zůstane zakládající člen naší ČVS i velký přítel Vietnamu a zejména Vietnamců pan Ing. Josef Spudil navždy. Čest jeho památce!

Marcel Winter
Čestný předseda ČVS

                                                               PaedDr. Miloš Kusý
                                                                  Předseda ČVS

Celý příspěvek

ZÚČASTNILI JSME SE VÝZNAMNÉ PIETNÍ AKCE VIETNAMCŮ Z ČR I EU

V neděli 22. dubna se delegace Česko-vietnamské společnosti, ve složení čestný předseda ČVS Marcel Winter a předseda ČVS PaedDr. Miloš Kusý s manželkou Hanh, zúčastnila v pražské Sapě tradičního svátku Vietnamců – Festivalu Krále Hung Vuong, který je spojený s výročím úmrtí královského rodu Hung, jenž výrazně přispěl ke vzniku a vybudování Vietnamu. Festival je jedním z významných státních svátků Vietnamu a je zařazen mezi světová kulturní dědictví UNESCO. Slavnostní a velmi důstojné pietní akce se zúčastnili Vietnamci z celé ČR, ale také ze zahraničí, zejména ze zemí EU. Bylo nám ctí se této významné společenské akce zúčastnit a za pozvání děkujeme Svazu Vietnamců v ČR, se kterým od jeho vzniku trvale aktivně spolupracujeme. Na této akci se naši zástupci setkali s vietnamskými přáteli z Liberce, Olomouce, Chomutova, Plzně, Ostravy, Mladé Boleslavi, Brna, Pardubic i z Prahy.
Jiří Hruška
Místopředseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek

ČESTNÝ PŘEDSEDA ČVS PŘEDNÁŠEL STUDENTŮM O VIETNAMU

Dne 17. dubna přednášel čestný předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter o současném Vietnamu a Vietnamcích tradičně v rámci „Diplomatického fóra“ na „IV. Euroasijském dnu“ studentům pražské Školy mezinárodních a veřejných vztahů. Předal jim své mnohaleté zkušenosti i poznatky z Vietnamu, který navštívil 48krát, řídil výstavbu továrny na výrobu biohnojiv v Hai Duong, na 16 největších mezinárodních veletrzích v Hanoji získal jeho pavilón nejvyšší ocenění zlatou medailí a v roce 2013 osm měsíců bydlel v Hanoji. Studenti jeho přednášku ocenili velkým potleskem a dokázali, že mají o současný Vietnam zájem.
PaedDr. Miloš Kusý
Předseda Česko-vietnamské společnosti

Celý příspěvek