ODPOVĚĎ MZV ČR NA STÍŽNOST PŘEDSEDY ČVS VLÁDĚ ČR NA ŠPATNOU VÍZOVOU POLITIKU ČR VE VIETNAMU

Premiér ČR Bohuslav Sobotka předal stížnost předsedy Česko-vietnamské společnosti Marcela Wintera vládě na špatnou vízovou politiku ČR ve Vietnamu k vyřízení MZV ČR. O tom byl ze sekretariátu Úřadu vlády ČR předseda ČVS telefonicky informován. I když mnoho reportáží ve sdělovacích prostředcích a zejména publicistický pořad České televize „Reportéři“ dokázal oprávněnost stížnosti, tak MZV ČR i nadále nad skutečností a fakty „strká hlavu do písku“, což dokazuje odpověď, kterou 15. srpna od MZV ČR obdržel předseda ČVS.

PŘEDSEDA ČVS BYL POZVÁN A PŘIJAT VELVYSLANCEM VIETNAMU

Na základě pozvání byl v úterý 18. července přijat předseda naší celostátní Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Vietnamu v ČR J.E. panem Ho Minh Tuanem. Seznámil pana velvyslance Ho Minh Tuana s dvacetiletými aktivitami Česko-vietnamské společnosti i s dvěma hlavními úkoly v současnosti, kterými jsou zlepšení vízové politiky ČR ve Vietnamu pro prohloubení aktivní hospodářské i studijní spolupráce ČR s Vietnamem i pokračování pomoci Vietnamcům žijícím v ČR, k posílení jejich integrace a image v naší společnosti. Pan velvyslanec poděkoval Česko-vietnamské společnosti za její 20ti letou činnost a Marcelu Winterovi za jeho osobní 12ti leté konkrétní aktivity ve funkci předsedy Česko-vietnamské společnosti. Na závěr přátelského setkání předal velvyslanec Ho Minh Tuan Marcelu Winterovi pěkný dárek vietnamských potravin, které má náš předseda moc rád, neboť si je při svých 48 návštěvách Vietnamu i díky svému 8 měsíčnímu bydlení v Hanoji velmi oblíbil.
PaedDr. Miloš Kusý
Místopředseda Česko-vietnamské společnosti

Výzva předsedy Česko-vietnamské společnosti vládě ČR:

PŘESTAŇTE ŠKODIT EKONOMICE A UMOŽNĚTE LEGÁLNÍ PŘÍCHOD KVALIFIKOVANÝCH PRACOVNÍKŮ Z VIETNAMU!

Protože je u nás již počet dlouhodobě nezaměstnaných menší (116 691), než je nabízených volných pracovních míst na úřadech práce (183 500), tak veřejně vyzývám vládu ČR, aby urychleně flexibilně umožnila legální příchod potřebných kvalifikovaných pracovníků z Vietnamu a přestala zákazem vyplývajícím z požadavku odborů škodit našim výrobcům i exportérům, naší ekonomice, prostě nám všem. Firmy díky nedostatku pracovníků přicházejí o navýšené zakázky i o dosavadní odběratele, což je pro vývoj naší ekonomiky velmi škodlivé. Je také nutné si uvědomit současné vyjádření našich předních ekonomů, že zbylé nezaměstnané převážně tvoří lidé, kteří ze zdravotních důvodů nemohou nabízená pracovní místa přijmout, nebo lidé jenž vůbec nechtějí pracovat. Tato pravda se nesmí již nadále úmyslně zamlčovat. Není také možné národohospodářský problém tak velkého nedostatku pracovníků u nás neřešit, ve snaze úmyslně tento problém předat k řešení až po volbách vzniklé nové vládě. Je nutná okamžitá flexibilita a náprava v této věci. Celý příspěvek

VIETNAMCI MALOBCHOD UMÍ A KONKURENCE SE NEBOJÍ

Tradice soukromého maloobchodu je ve Vietnamu minimálně 600 let a v rodinách si generace předávají své letité praktické zkušenosti. Malé soukromé podnikání nikdo ve Vietnamu nezakázal a tak nemají Vietnamci strach z konkurence státních nebo zahraničních podniků, protože se naučili svojí ochotou, úsměvy, pracovitostí, dlouhou prodejní dobou i vynalézavostí jak lépe vyhovět zákazníkům si zákazníky udržet. Z Vietnamu jsou zvyklí na obrovskou konkurenci, kterou si naši obchodníci neumí ani představit. Například v Hanoji ( a tak je tomu ve všech větších městech ) v jedné ulici je na levé straně vedle sebe 19 prodejen s elektronickou hudební technikou a na pravé straně zase 19 prodejen se svatebními šaty. Je normální, když před nemocnicí, ve které se prodávají léky, je vedle sebe 10 soukromých lékáren. Na křižovatce prodávají stejné ovoce tři prodejci, ale jeden má své jablíčka pěkně vyleštěná, druhý je má nejen vyleštěná, ale i každé jablko v síťce a ten třetí nabízí své jablka vyleštěná, v síťce a navíc každé umístěné dole v papírku, jako se u nás někdy dává na drahé bonbony. V maloobchodech Vietnamců po celém Vietnamu skutečně platí „náš zákazník = náš pán“ a proto i když nemohou zákazníkovi v něčem vyhovět, tak sami pošlou své prodavače, aby to koupil třeba u konkurence, jen aby zákazníkovi vyhověli a on se k nim rád vracel. A tuto životní prodejní praxi si Vietnamci přivezli k nám Celý příspěvek

PASIVNÍ OBCHODNÍ BILANCI ČR S VIETNAMEM LZE ZLEPŠIT AŽ MPO I MZV ODSTRANÍ SVÉ CHYBY

94 milionový Vietnam je velmi perspektivní rozvíjející se země, kde má ČR mnoho přátel a žije v ní přes 200 tisíc lidí jenž hovoří česky, neboť u nás v minulosti studovali. Ke zlepšení obchodní bilance ČR s Vietnamem je nutné, aby ministerští úředníci na MPO a MZV si konečně nechali poradit od nás, co se teritoriálním marketingem i akviziční obchodní praxí ve Vietnamu věnujeme již více jak 20 let.
Mnohé proexportní aktivity ČR ve Vietnamu, které by sloužily a pomáhaly českým firmám lze dokonce hradit z programů EU, ale ani tento fakt zatím vůbec nedonutil zodpovědné státní úředníky k inovaci a větší flexibilitě své práce ku prospěchu naší ekonomiky. Například již 14 roků marně žádám MPO, aby ČR otevřela v Hanoji a v Hočiminově Městě svůj „Český dům“, ve kterém by byly místnosti pro jednání našich podnikatelů s vietnamskými partnery, ale byla tam i nabídková prodejna českých výrobků i výstava modelů českých technologií, trvalá výstava propagující turistiku v ČR, restaurace s českými jídly, ubytování pro naše podnikatele a pro vietnamské zájemce i knihovna s českou beletrií i našimi časopisy Vietnam nepoptává, do Vietnamu létá celý svět nabízet a proto je nutná větší účast českých výrobců a exportérů na největších vietnamských prodejních veletrzích. V ČR je velmi málo aktuálních informacích o vypsaných výběrových řízeních i když tyto informace jsou denně zveřejňovány ve vietnamském tisku, například ve Vietnam News. Velmi málo znalostí u našich podnikatelů je v oblasti vietnamského obchodního zákoníku, či letitých obchodních zvyklostí a mnozí si také neuvědomují, že ve Vietnamu obchod není jen business.
Je tragédií když jednáte s česky mluvícími vietnamskými podnikateli neboť se chcete s nimi u nás setkat a oni vám již 10 roků říkají, že se s vámi velmi rádi sejdou, ale v Berlíně, Vídni, Budapešti nebo ve Varšavě. Odůvodňují to i majitelé vietnamských soukromých firem s 30 tisíci zaměstnanci tím, že oni dostanou vízum na cestu za podnikateli na velvyslanectví SRN v Hanoji za 5 dnů a bez problémů, ale na našem konzulátu v Hanoji to trvá i 3 měsíce i déle a musí dokládat i výpis ze svého trestního rejstříku, který každý Vietnamec dostane jen v místě svého bydliště a nikoliv tam, kde žije. Již 10 let celoročně vietnamští podnikatelé navštěvují Evropu. Přiletí do Německa, dále navštíví podnikatele ve Francii, Rakousku, Maďarsku a v Polsku. Prostě na jiných ambasádách v Hanoji umí rychle rozeznat kdo je majitel firmy a kdo je vietnamský nezaměstnaný. Našemu MZV prostě chybí flexibilita. Je také nutné personálně posílit náš konzulát v Hanoji a otevřít konzulát ČR i v Hočiminově Městě, aby Vietnamci nemuseli jezdit na konzulát ČR až do vzdálené Hanoje. Hlavně musí ČR zlepšit svoji vízovou politiku ve Vietnamu. Je absurdní, když se podaří vietnamskému žadateli o vízum odevzdat svoji žádost a místo zákonem garantované doby na odpověď je tato doba prodlužována na déle jak 120 dní a žadatelé slyší stereotypní odpověď „čekejte“. Je doslova šokem a velkou ostudou ČR ve Vietnamu, když za rok se nepodařilo získat víza pro 26 vietnamských maturantů, kteří byli po zkouškách řádně přijati ke studiu na státní VOŠ stavební ve Vysokém Mýtě a chtěli uhradit na první dva roky předem školné, ubytování i stravování. Velmi špatná vízová politika ČR ve Vietnamu zahrnující i mnohaletou praktickou nemožnost získat na Visapointu termín k návštěvě konzulátu ČR v Hanoji mají negativní vliv na vzájemné obchodní vztahy a tyto nedostatky musí MZV rychle napravit, neboť dosavadní nedobrý stav škodí ekonomice ČR. Stávající situace s vízy do ČR totiž odrazuje vietnamské podnikatele i investory a to je nutné si uvědomit.
Vítám snahu pana prezidenta Miloše Zemana o zřízení přímé letecké linky z Prahy do Hočiminova Města, neboť by to velmi účinně pomohlo k rozšíření turistického ruchu, ale také podnikatelům a ekonomice obou zemí.
Je proto nutné konečně nahradit v zodpovědných státních úřadech teoretiky lidmi z praxe a neposlouchat rádobyrady těch, co navštívili Vietnam jednou a za 14 dní pobytu strávili týden u moře, ale po návratu do ČR se vydávají za odborníky na Vietnam, dělají přednášky pro podnikatele o Vietnamu a úspěšně leští kliky na ministerstvech. Za 48 návštěv Vietnamu i díky mému 8 měsíčnímu bydlení v Hanoji jsem některé takové „odborníky“ poznal a vím, že tito lidé svým amatérismem škodí naší obchodní bilanci s Vietnamem a tím také ekonomice ČR i když si to možná ani neuvědomují. Vietnam musí výrazně zlepšit podmínky a právní ochranu pro naše investory a jsem rád, že to těsně před návštěvou prezidenta Miloše Zemana veřejně slíbil vietnamský premiér Nguyen Xuan Phuc. Na obou stranách je co napravovat a proto děkuji panu prezidentovi Miloši Zemanovi při jeho konkrétní iniciativní jednání ve Vietnamu.
Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti
Web podnikatelsko-ekonomického časopisu Prosperita:

PŘEDSEDA ČVS HOVOŘIL O CESTĚ PREZIDENTA ČR DO VIETNAMU V ČT 24

V neděli 4. června 9 minut hovořil předseda ČVS Marcel Winter na ČT 24 v pořadu „Studio ČT 24“ o cestě prezidenta Miloše Zemana do Vietnamu, ale také o současném Vietnamu i o problémech Vietnamců s vízy do ČR. Rozhovor s Marcelem Winterem je od 216 minuty odpoledního pořadu do 225 minuty, tedy od 17,38 hodin do 17,47 hodin. Pro přehrání si klikněte na:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/217411058070604 a nastavte si časový údaj pořadu na 17,38 hodin, nebo na 216 minutu pořadu.

NOVÝ VELVYSLANEC VIETNAMU U NÁS PŘEDAL PREZIDENTOVI ČR SVÉ POVĚŘOVACÍ LISTINY

V úterý 23. května předal nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Vietnamské socialistické republiky v ČR J.E. pan Ho Minh Tuan své pověřovací listiny prezidentovi ČR panu Miloši Zemanovi. Naše celostátní Česko-vietnamská společnost přeje novému velvyslanci Vietnamu v ČR hodně zdraví, mnoho úspěchů a příjemný pobyt v Praze.

Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti