ČESKO-VIETNAMSKÁ SPOLEČNOST OSLAVILA 20 LET SVÉ ČINNOSTI

V sobotu 9. prosince se konala v Praze 21. valná hromada celostátní Česko-vietnamské společnosti (ČVS) spojená s oslavou 20ti let svých aktivit pro integraci Vietnamců žijících u nás i pro zlepšování hospodářské spolupráce České republiky s Vietnamem. Přítomnost velvyslance VSR v ČR Ho Minh Tuana, obchodního rady velvyslanectví VSR v Praze Tran Hiep Thuonga, prezidenta konfederace Svazů Vietnamců v EU Hoang Dinh Thanga, předsedy Svazu Vietnamců v ČR Nhien Nguyen Duy a dalších hostů dokázala velkou oblibu a vážnost ČVS u Vietnamců i ve Vietnamu.
To potvrdilo i natáčení této akce štáby dvou vietnamských televizí.
ČVS má 4422 příznivců z řad Vietnamců žijících u nás, ale také ve Vietnamu, na Slovensku, v Německu, Francii, USA a v Austrálii.
Na oslavu přijel i příznivec ČVS Cuong Pham Phu z  Paříže.
Dosavadní předseda ČVS Marcel Winter, který tuto funkci vykonával třináct roků, požádal valnou hromadu o uvolnění z funkce ze zdravotních důvodů.Novým předsedou ČVS se stal dosavadní místopředseda PaedDr. Miloš Kusý a novým místopředsedou byl delegáty odsouhlasen člen předsednictva ČVS Jiří Hruška. Valná hromada ČVS jednomyslně jmenovala Marcela Wintera doživotním čestným předsedou, který bude vykonávat funkci tiskového mluvčího Česko-vietnamské společnosti. V dalším období chce ČVS aktivně bojovat za personální zvýšení konzulátu ČR v Hanoji a za otevření generálního konzulátu ČR v Hočiminově Městě, aby se zlepšila, kapacitně zvětšila i flexibilně inovovala vízová politika ČR ve Vietnamu, ku prospěchu ekonomiky a občanů ČR i Vietnamu.

Celý příspěvek

ROZHOVOR K OSLAVĚ 20 LET ČESKO-VIETNAMSKÉ SPOLEČNOSTI

VELKÝ CELOSTRÁNKOVÝ ROZHOVOR K OSLAVĚ 20 LET ČESKO-VIETNAMSKÉ SPOLEČNOSTI:
Tak velký a rozsáhlý rozhovor o činnosti i aktivitách naší Česko-vietnamské společnosti ještě nikdy nikde nebyl zveřejněný. Moc proto děkujeme paní redaktorce Monice Hoření z Haló novin.
Jménem ČVS: PaedDr. Miloš Kusý – místopředseda ČVS
Dobrý den pane Předsedo,
Srdečně blahopřeji Vám i celé Česko-vietnamské společnosti k 20. výročí Česko-vietnamské společnosti.
Děkuji Vám za všechno, co jste udělali pro Vietnam a pro Vietnamce žijící v ČR.
S přátelským pozdravem
Ing. Truong Cong Su
Brno
Místopředseda Svazu Vietnamců v ČR

ČESKO-VIETNAMSKÁ SPOLEČNOST JIŽ 20 LET POMÁHÁ V INTEGRACI VIETNAMCŮ U NÁS A PROHLUBUJE SPOLUPRÁCI ČR S VIETNAMEM 1997-2017

Česko-vietnamská společnost  (ČVS) je v ČR nejstarší a největší neziskový celostátní spolek přátel Vietnamu a Vietnamců žijících u nás. Aktivně pracuje již 20 let. Pomáhá Vietnamcům v integraci do naší společnosti a prohlubuje přátelství i hospodářskou spolupráci ČR s VSR.

Celý příspěvek

Pozvánka na jubilejní Valnou hromadu ČVS 9.12.2017

2O LET ČVS

POZVÁNKA

NA 21. VALNOU HROMADU ČESKO-VIETNAMSKÉ SPOLEČNOSTI,

SPOJENOU S OSLAVOU 20 LET AKTIVNÍ POMOCI VIETNAMCŮM

U NÁS A PROHLUBOVÁNÍ PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE ČR S VSR

Vážení přátelé,

dovolte mi, abych Vás jménem předsednictva Česko-vietnamské společnosti ( ČVS ) srdečně a přátelsky pozval na 21. valnou hromadu Česko-vietnamské společnosti, která se bude konat

v sobotu 9. 12. 2017 od 11.00 hodin

tradičně, jako v minulých letech, v sále hostince „NA STARÉ SOKOLOVNĚ„ v Praze 4 – Podolí, Podolská ulice čp. 90/5, přímo u zastávky tramvaje Kublov (http: starasokolovna.cz). Celý příspěvek

JE NUTNÉ PERSONÁLNĚ POSÍLIT KONZULÁT ČR V HANOJI A OTEVŘÍT GENERÁLNÍ KONZULÁT ČR V HOČIMINOVĚ MĚSTĚ

Telefonické objednávání k přijetí a odevzdání žádosti o vízum v následujícím týdnu na konzulátu ČR v Hanoji začalo, ale již za hodinu byly všechny termíny obsazené. Je to logické, když se tam snaží dovolat 500 až 700 žadatelů o vízum, kteří v minulých letech nezískali termín k návštěvě konzulátu ČR v Hanoji na Visapointu. Až se zájem ve Vietnamu uklidní, bude situace lepší. Je nutné si uvědomit, že kdyby na konzulát Vietnamu v Praze přišlo najednou 500 až 700 žadatelů o vízum, tak většině také nemohou z kapacitních důvodů do týdne vyhovět, ani je všechny přijmout. Proto opět znovu žádáme, aby byl personálně posílen konzulát ČR v Hanoji a co možná nejdříve otevřen generální konzulát ČR pro vydávání víz v Hočiminově Městě. Je to velmi nutné pro zavedení přímé letecké linky sloužící ke zvýšení turistického ruchu, ale také pro naše firmy, které si výslovně přejí zaměstnat jako své kmenové pracovníky vietnamské zájemce, které si předem při praktických zkouškách ve Vietnamu vybraly. Je to potřebné i pro naše vyšší odborné a vysoké školy, které mají zájem o vietnamské maturanty. Vízová politika ČR ve Vietnamu se musí zlepšit, kapacitně zvětšit a flexibilně inovovat ku prospěchu ČR i Vietnamu.
Marcel Winter
Předseda Česko-vietnamské společnosti

DALŠÍ ÚSPĚCH: TELEFONEM NA KONZULÁT ČR V HANOJI K VÍZU DO ČR!

Od 27. listopadu je již možné telefonicky se objednat k podání žádosti o vízum do ČR na našem konzulátu v Hanoji.
Vážení vietnamští přátelé, v minulosti jste si nám mnozí opakovaně stěžovali na Visapoint i na fakt, že pro vaše rodiče i vaše starší rodinné příslušníky ve Vietnamu je nemožné jezdit i více jak 1000 km do Hanoje a tam velmi často naprosto zbytečně stát celou noc a dopoledne před našim konzulátem v Hanoji ve snaze, aby mohli odevzdat svoji žádost o vízum do ČR. Jak víte, poslední tři roky jsme jako jediná česká organizace přátel Vietnamu a Vietnamců aktivně veřejně bojovali za nutnou úpravu nebo zrušení korupčního Visapointu v Hanoji a za celkové zlepšení vízové politiky ČR ve Vietnamu. Visapoint je již zrušený a od 27. listopadu je zde již konečně možnost telefonicky se objednat k návštěvě konzulátu ČR v Hanoji za účelem odevzdání své žádosti o dlouhodobé vízum a povolení k pobytu v ČR. Za tuto novinku MZV ČR děkujeme. Není však vše vyřešeno.

Celý příspěvek